Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vohlídalová, Marta, 1981-


Citace: Maříková,H.-Vohlídalová,M.: Trvalá nebo dočasná změn? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci
Citace: www(Sociologický ústav AV ČR)
Citace: osobní sdělení
Narozena 1981. Mgr., socioložka, práce ze sociologie genderu a rodiny.