Skip to main content

Detail autorityVazby: Projekt "22 % k rovnosti"

Citace: Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti : výzkum veřejného mínění
Citace: www( Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - 22 % k rovnosti), cit. 15. 11. 2019
Projekt se zabývá příčinami a dopady nerovného odměňování na jednotlivce, rodiny, firmy, instituce i společnost a ekonomiku jako celek. Jeho součástí jsou systémová řešení v podobě akčního plánu, řešení nerovného odměňování či návrhu legislativních opatření pro podporu zaměstnavatelů prosazujících rovné příležitosti žen a mužů. Název projektu je odvozen od skutečnosti, že průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v České republice činí 21,1 %.