Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Bartáková, Eva


Citation: Bartáková, Eva ... et al.: Den rovnosti žen a mužů 2017, za rovné příjmy!, 2017
Citation: www(Nesehnutí), cit. 31. 5. 2018
Publicistka a novinářka, zaměřená na téma sexismu a genderově citlivé vzdělávání.