Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Gelnarová, Jitka, 1981-


Citácia: Gelnarová, Jitka : Ach ty ženy, jak to všechno stihnou... MDŽ v režimní propagandě v Československu osmdesátých let dvacátého století. In: Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, 2015.
Citácia: www(Fakulta sociálních věd UK), cit. 9. 2. 2016
Narozena roku 1981. PhDr., Ph.D., kurátorka v oddělení novodobých českých dějin, Národní muzeum. Profesně se zabývá první republikou, sociálními dějinami a postavením žen.