Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Polák, Petr, 1982-


Citation: Polák, P.: El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo
Citation: Slaďování soukromého a pracovního života : sborník z mezinárodní konference; editoři Petr Polák, Jana Kvasnicová, Iva Tichá, 2015
Citation: www(Veřejný ochránce práv), cit. 23. 3. 2015
Citation: osobní sdělení (e-mail), cit. 23. 3. 2015
Citation: www(Masarykova univerzita, Filozofická fakulta), cit. 28. 3. 2012
Narozen 1982. Mgr. et Mgr., právník a hispanista, asistent veřejného ochránce práv, zabývá se problematikou aplikace unijního práva ve vnitrostátní praxi, věkovou diskriminací a ochranou práv etnických a sexuálních menšin, též autor práce z oblasti španělského divadla.