Wyniki wyszukiwania | Gender Studies, o.p.s. - Knihovna http://knihovna.genderstudies.cz/search/index-item/rss?id=24013&value=Aspray,%20William&lang=PL&s=0&sd=DESC&page=1 Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: Aspray, William Women and information technology : McGrath Cohoon, J.