Výsledok vyhľadávania | Gender Studies, o.p.s. - Knihovna http://knihovna.genderstudies.cz/search/index-item/rss?id=24013&value=Aspray,%20William&lang=SK&s=-96&sd=ASC&page=1 Vyhľadávanie podľa položky registra:: Aspray, William Women and information technology : McGrath Cohoon, J.