Skip to main content
Showing records 1-20 from total 1,309.
Work type Location mark Author Title Part Year Items count
KN
01.2.2.
Connell, R. W.
Gender / R. W. Connell
2005
2
KN
01.2.
Galliano, Grace
Gender : crossing boundaries / Grace Galliano
2003
1
KN
01.1.
Ferree, Myra Marx
Revisioning gender / edited by Myra Marx Ferree, Judith Lorber, Beth B. Hess
1999
1
KN
01.2.2.
Butler, Judith
Undoing gender / Judith Butler
2004
1
SL
04.2.6.
Evropská komise
Gender mainstreaming / Evropská komise
1997
1
AN
Jarkovská, Lucie
Feminismus a sexuální výchova / Lucie Jarkovská
1
KN
01.2.
Browne, Jude
Future of gender / edited by Jude Browne
2007
1
SL
04.4.
Nadace Heiricha Bölla
Fit pro gender mainstreaming : genderově citlivé překračování hranic mezi Východem a Západem / Nadace Heiricha Bölla
2008
1
AN
Dudová, Radka
Rozporuplné diskursy otcovství / Radka Dudová
1
SL
05.4.6.
Foltysová, Michaela
Information Methodology : gender budgeting / Michaela Foltysová, Marek Pavlík, Lenka Simerská
2004
1
KN
06.1.
Marková Volejníčková, Romana
Gender a energetika / Romana Marková Volejníčková, Marie Pospíšilová, Alena Křížová
2016
1
SL
05.2.
European commission
Guide to gender impact assessment / European commission
1998
1
KN
01.2.2.
Wandor, Michelene
On gender and writing / Michelene Wandor
1983
1
SL
01.2.
Gender Studies
Bulletin Gender Studies : Prosinec 1995 / Gender Studies
1995
1
KN
01.1.
Segal, Lynne
Why feminism? : gender, psychology, politics / Lynne Segal
1999
1
KN
02.1.6.4.
Caplan, Paula J., Ph.D.
Gender differences in human cognition / Paula J. Caplan ... [et al]
1997
1
KN
02.1.
Beall, Anne E.
The psychology of gender / Anne E. Beall, Robert J. Sternberg (ed.)
1993
1
KN
03.1.
Travis, Cheryl Brown
Evolution, Gender, and Rape / Cheryl Brown Travis
2003
1
KN
08.7.7.
Bosničová, Nina
Gender a marketing / editorky Nina Bosničová, Pavla Frýdlová, Kateřina Jonášová
2008
3
KN
01.2.1.
Brettell, Caroline B.
Gender in cross-cultural perrspective / edited by Caroline B. Brettell and Carolyn F. Sargent
1997
1

Actions

RSS

Facets

[Loading...]